Těsnění a protiprůvanové clony


 

Pruhové závěsy jsou nejjednodušším typem vratového uzávěru pro vnitřní výrobní a skladovací provozy. Jsou vyrobeny z měkčeného, zpravidla průhledného plastu a umožňují rychlý a plynulý průjezd paletových nebo vysokozdvižných vozíků a průchod osob. Přitom nevyžadují žádnou manipulaci a vratový otvor zůstává nechráněn a otevřen po minimální dobu průjezdu/průchodu.

VÝHODY PRUHOVÝCH ZÁVĚSŮ:

  • ekonomické a účinné řešení tepelných ztrát v průmyslových objektech
  • ve vstupních vratových otvorech zabraňují úniku tepla z vytápěných objektů během překládky
  • oddělují vytápěné a nevytápěné prostory
  • útlum hluku (např. z výrobních linek)
  • zabraňují roznášení nečistot z prašných pracovišť
  • zvyšují hygieničnost pracovních provozů (např. laboratoří)

 

Závěsy – clony S PŘEDSAZENÍM

V případě složitější situace ve vratovém otvoru (např. výsuvné vrata či vrata rolované na buben) dodáme pomocnou konstrukci půdorysného „U“ tvaru. Ta je ke stěně ukotvená v případě menších otvorů pomocí konzol, u větších otvorů pomocí bočních stojen. Konstrukce je osazená plastovými lamelami po celém svém obvodu, aby bylo zabráněno pronikání průvanu i na bocích.

 clona - předsazená

CLONA – PŘEDSAZENÁ

SHRNOVACÍ CLONY

Clona se využívá v otvorech s průchody osob. V případě požadavku navážení většího množství velkých předmětů se jednoduše shrne na bok. Odsunout lze v období, kdy není nutno clonu z technologických či klimatických důvodů používat. Vhodnost tohoto systému je praxí ověřená do cca 3,5 m výšky otvoru. Mobilní clony nesmí v zavřeném stavu projíždět technika (hrozí ohnutí či zlomení pojezdového kování).

Clony jsou zvlášť vhodné do myček aut. Při vjezdu (výjezdu) nedochází ke kontaktu auta s plastovými lamelami.

 

POSUVNÉ CLONY

Posuvné clony jsou umístěné v kolejnicích a pojíždění lze zajistit v celé šíři nebo ve vymezených úsecích. Kotvení kolejnic pro posuv clon se provádí většinou nad otvor, lze vyrobit i variantu s kotvením kolejnic dovnitř otvoru. Skrz mobilní clony nesmí v zavřeném stavu projíždět technika (hrozí ohnutí či zlomení pojezdového kování). Opět vhodné do míst s převládajícími průchody osob, dle typu provozu do výšky cca 5 m.

clona - posuvné plasty oboustranné

CLONA – POSUVNÉ PLASTY OBOUSTRANNÉ

clona posuvná - do zatáčky

CLONA POSUVNÁ – DO ZATÁČKY