Slunolamy


Proč slunolamy?

Jejich velkou výhodou, díky preciznímu zpracování, je rychlá a jednoduchá montáž lamel do držáků jediným zacvaknutím. Libovolná rozteč lamel a maximální rozteč nosníků vytváří naprosto unikátní, variabilní systém praktického a architektonického řešení objektu. Systémy slunolamů lze montovat napevno v horizontální nebo vertikální poloze. Pevné slunolamy jsou připevněny nastálo, nejde měnit jejich pozice nebo naklopení stínících lamel.

Sluneční světlo působí na naši náladu a pracovní výkon každý den. Pro dobré a zdravé pracovní i domácí
prostředí je potřeba si v interiéru vytvořit dobré světelné i teplotní podmínky. Bylo zjištěno, že optimální úroveň jasu v místnosti je 500 – 1500 luxů, ovšem sluneční světlo, které dopadá z vnějšku na budovu má sílu v rozsahu 10 – 100 tisíc luxů. Proto je doporučeno sluneční svit regulovat. Jedním z řešení jsou lunolamy. Jejich primárním cílem je redukovat průnik přímého slunečního záření do interiéru a zabránit nadměrnému přehřívání. Nebrání průniku nepřímého slunečního záření, které nemá na ohřev místnosti radikální vliv, a v místnosti tak zůstává dostatek světla.

Typy 

  • ALARIS VENTUS
  • ALARIS UMBRA

PROSPEKT SLUNOLAMŮ UMBRA VENTUS HERZEN

VENTUS

Tyto lamely se používají jako sluneční ochrana s proti dešťovou funkcí, nebo také jako prostupy vzduchotechnických technologií pro nasávání nebo odvod vzduch. Velmi častou aplikací je také zakrytí různých technologických celků umístěných  na střeše. Lamely jsou vhodné jako proti dešťová ochrana nadzemních parkovišť.

Lamely systému VENTUS jsou ve většině případů  tvaru „Z“  a liší se svou velikostí v závislosti na velikosti otvoru, nebo také na maximální vzdálenosti podpůrné konstrukce.

Lamely jsou z protlačovaných slitin hliníku AW EN-6060 T66 a AW EN-6063 T66. Jako povrchovou úpravu lamel lze zvolit eloxování ( anodická oxidace) , nebo práškové lakování.  V ojedinělých případech lze použít lamely také v přírodním stavu. Všechny použité slitiny mají velmi dobrou korozní odolnost, čímž je zajištěna jejich dlouhá životnost bez ztráty funkčnosti

Držáky a nosníky

Držáky

Stejně jako lamely tak i držáky se vyrábí z extrudovaných profilů, aby byla zajištěna dostatečná odolnost vůči povětrnostním vlivům a stejná životnost všech komponentů použitého prvku. Jako slitina je použit stejný materiál jako v případě lamel.

Nosníky

Všechny podpůrné a nosné prvky systému jsou vzájemně kombinovatelné. Lze použít libovolné prvky podpůrných nosníků jak systému UMBRA, tak AERO.

Vertikální slunolamy UMBRA

Tyto lamely se používají jako pevné protisluneční clony a to zejména jako zastínění prosklených fasád, oken a světlíků a tvoří tzv. fasádní systém. V současné moderní architektuře se tyto lamely začínají stále více používat také jako architektonický prvek.

Nosná konstrukce drží celý lamelový systém, který je tvořen vertikálně umístěnými nosnými profily ve stanovené vzdálenosti. Dle této vzdálenosti se používají různé druhy lamel. Hliníkové držáky  lamel se montují do nosných profilů, do nich se pak zacvaknou lamely. Pro zaslepení nosníku lze použít hliníkovou krytku. Způsob samotné montáže je velmi jednoduchý a dobře osvědčený.

Pro vertikální slunolamy jsou standardní úhly 10°, 30° a 50°.

 

 

Horizontální slunolamy Umbra

Umisťují nad jednotlivá okna nebo v souvislé délce po fasádě. Nosná konstrukce drží celý lamelový systém a je tvořen horizontálně umístěnými nosnými  profily, které jsou ve stanovené vzdálenosti. Dle této vzdálenosti se používají různé druhy lamel. Hliníkové držáky lamel se montují do nosných profilů, do nich se pak zacvaknou lamely. Pro zakončení je možné použít čelní krycí lamelu nebo pouze krytí nosníku hliníkovou krytkou. Způsob samotné montáže je velmi jednoduchý a dobře osvědčený.

Jsou možné úhly 45° a 60°. Sklon lamely závisí na typu lamely a požadavcích zákazníka.

 

 

 

Lamely UMBRA

 

Lamely jsou z protlačovaných slitin hliníku AW EN-6060 T66 a AW EN-6063 T66. Jako povrchovou úpravu lze zvolit eloxování (anodická oxidace), práškové lakování nebo pouze čistý hliník. Všechny použité slitiny mají velmi dobrou korozní odolnost, čímž je zajištěna jejich dlouhá životnost bez ztráty funkčnosti.

Protlačované hliníkové profily tvaru křídla jsou k dispozici ve standardní výrobní délce 6m. Jiné délky dle požadovaného množství jsou na vyžádání.

Nosníky a držáky systému Alaris UMBRA se vyrábějí extrudací neboli protlačováním hliníku. Materiál použitý k jejich výrobě je AW EN – 6060 T66 nebo AW EN – 6063 T66. Povrchová úprava pro držáky a nosníky je eloxování (anodická oxidace), práškové lakování  nebo použití čistého hliníku. Většinou se ale používá stejná povrchová úprava jako u lamel.

Držáky se běžně dodávají jako sestava, která se pak jednoduše přišroubuje na nosník.