F80


Venkovní hliníková žaluzie F-80 má lamely tvaru C bez zahnutých okrajů. Jejich šířka je 80 mm. Lamely jsou vedeny ve vodících lištách nebo v lankách, které žaluzii po stranách fixují ve správné poloze. Vyznačuje se nízkou výškou nábalu, tedy svazku stažených lamel, díky čemuž nedochází k přílišnému snížení světlé výšky oken.

Venkovní žaluzie F-80 dělíme podle uložení horního nosiče:

 1. Bez krytí horního nosiče
 2. S krytem z hliníkového plechu
 3. Vroletovém hliníkovém boxu
 4. V podomítkové schránce
 5. V překladu HELUZ
 6. V samonosném provedení
 7. V provedení Comfort systém
1. Venkovní žaluzie F-80 bez krytí horního nosiče

 • tento typ žaluzie se využívá převážně v případě, kdy je na budově stavebně připraven prostor pro umístění venkovní žaluzie,
 • do předem připraveného prostoru se venkovní žaluzie kotví prostřednictvím konzol a držáků,
 • po vytažení není žaluzie zvenčí viditelná, nosič a svazek vytažených lamel je uložen pod fasádou domů,
 • žaluzii bez krytí horního nosiče lze použít i pro dodatečnou montáž, po instalaci je zvenčí viditelný jak nosič, tak svazek vytažených lamel a mechanismus žaluzie není chráněn, před povětrnostními vlivy i hrubými nečistotami.
2.  Venkovní žaluzie F-80 s krytem z hliníkového plechu

 • Hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič a při vytažení žaluzie i svazek lamel
 • současně ochrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu,
 • u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie,
 • používá se u instalace žaluzie, kdy horní nosič není uložen pod fasádou, nebo u žaluzie vysunuté před fasádu,
 • barvu si vyberte ze široké nabídky podle vzorníku RAL tak, aby ladila se žaluzií či fasádou.
 • kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.
3.  Venkovní žaluzie F-80 v roletovém hliníkovém boxu

 • venkovní žaluzie je umístěna v boxu a jako jeden celek se instaluje na budovu. Systém je samonosný a kotví se přes vodící lišty na rám okna, nebo do ostění,
 • box chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu,
 • box zakrývá horní nosič a při vytažení žaluzie i svazek lamel,
 • u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie,
 • volitelně může obsahovat integrovanou rolovací síť proti hmyzu
 • v naší nabídce jsoutři typy boxů, a to předokenní se zkosením 20° (výkres), podomítkový se zkosením 20° (výkres) a kulatý (výkres),
 • pokud zvolíte typ boxu, který je pohledově zvenčí budovy vidět, je možné vybírat ze široké barevné škály RAL, aby box ladil se žaluzií nebo fasádou,
 • je vhodný jak pro dodatečnou předokenní montáž, montáž na fasádu, i montáž pro dodatečné zaomítání.
4.  Venkovní žaluzie F-80 v podomítkové schránce

 • venkovní žaluzie jeinstalována do schránky, a spolu s ní následně kotvena na budovu
 • schránka se žaluzií je určena pro zaomítání, není tedy zvenčí budovy vidět
 • schránka chrání žaluzii před povětrnostními vlivy a z velké části zamezuje vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu,
 • ve schránce je uložen svazek lamel při vytažení žaluzie,
 • u motorického ovládání chrání elektrické součásti žaluzie,
 • v naší nabídce jevíce typů schránek: PS (výkres), PSI (výkres), PSL (výkres), včetně provedení se zateplením,
 • můžete zvolit schránky včetně bočních izolačních panelů pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.
5.  Venkovní žaluzie F-80 v překladu HELUZ

 • speciální stavební překladyurčené pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad, venkovní žaluzie do nich lze montovat i po dokončení stavby,
 • žaluzie je instalována do prostoru ve stavebním překladu, kdypo vytažení není svazek lamel viditelný,
 • žaluzie je chráněna před povětrnostními vlivy a z velké části je zamezeno vnikání hrubých nečistot do jejího mechanismu,
 • u motorického ovládání jsou elektrické součásti žaluzie chráněny,
 • můžete zvolit boční izolační panely pro zapuštěné vodící lišty, které jsou zvenčí neviditelné.
6.  Venkovní žaluzie F-80 v samonosném provedení

 • samonosný systém žaluzie se používá tehdy, když nemáme možnost na budovu uchytit horní nosič,
 • žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do rámu okna, nebo do ostění,
 • vodící lišty mohou být standardní hranaté nebo designové kulaté,
 • instalaci je možné provést buď do předem připraveného prostoru (pod omítkou) , a nebo můžeme žaluzii instalovat tak, že bude horní nosič překrytý hranatou nebo kulatou hliníkovou schránkouuložení nosiče na budově viditelné (nosič lze překrýt hranatým nebo kulatým hliníkovým plechem).
 7.  Venkovní žaluzie F-80 provedení Comfort systém

 • Comfort systémje řešení, které výrazným způsobem zrychlí montáž venkovních žaluzií. Rovněž odpadá montáž krycích plechů, nebo podmítkových schránek. Nespornou výhodou tohoto provedení je jednoduchost i rychlost montáže a s tím spojená úspora nemalých finančních prostředků.
 • Systém s již předmontovanou venkovní žaluzií se kotví přes vodící lištya do šířky 200 cm je samonosný. Nad tuto šířku je třba přídavné kotvení. Veškeré montážní otvory jsou přichystán již z výroby.
 • Tento výrobek nabízíme ve dvou základních provedeních a to buď předokenní, nebo podmítkové provedení.
 • Systém je rovněž možné opatřit rolovací sítí, která je rovněž předmontována od nás z výroby

 

Mezní rozměry

Typ Min. šířka Max. šířka Max. výška Max. plocha
klika 50 cm 500 cm 500 cm 8 m2
motor 50 cm 500 cm 500 cm 20 m2